Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Czynny całodobowo. 

Telefony :  Dyżurka lekarska    85-716-76-24     Dyżurka pielęgniarska   85- 727-91-70       

 

Do zakresu zadań Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego należy udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów , zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzenia edukacji dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

 

Lekarz kierujący oddziałem – Ludmiła Łapińska

Marcin Jelski - lekarz chorób wewnętrznych

Marek Stocki – specjalista chorób wewnętrznych , kardiolog

Tomasz Bołtromiuk – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Adrian Oleksza – lekarz chorób wewnętrznych

Monika Perkowska – lekarz chorób wewnętrznych

Natalia Sot-Muszyńska – lekarz chorób wewnętrznych

Ewa Citkowska   - pielęgniarka oddziałowa


           

Dokumenty do przyjęcia do ZOL-u

Załącznik –druki Decyzja o przyznaniu emerytury i odcinek emerytury z ostatniego miesiąca

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie wejście na oddział - drugie piętro budynku

    wejście na oddział - drugie piętro budynku

  • Powiększ zdjęcie dużurka pielęniarska

    dużurka pielęniarska

  • Powiększ zdjęcie sale pajentów

    sale pajentów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4848